Page 9 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 9

Şubat 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        9      Trabzon’da Yenilikle Geleceğe Projesi Kapsamında


              Firmalara Inovasyon Eğitimleri Verildi


      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- kapasitesi yüksek firmalarımıza eği- timlerde, firmalara inovasyon türleri,  lacak ikinci eğitimlerle devam ede-
     sı tarafından yürütülen Trabzon’da  timler verildi.     inovasyon ekonomisi ve projelendir- cek. Tamamlanacak eğitim prog-
     Yenilikle Geleceğe projesi kapsa-              me alanında bilgiler aktarıldı. ramları sonrasında başarılı olan 10
     mında 163 firmada gerçekleştirilen  Programın ilk etabında çeşitli sek-             firmaya uzmanlar tarafından danış-
     anket çalışmaları sonrası inovasyon  törlerden 15 firma ile başlayan eği- Programa ilerleyen günlerde yapı- manlık hizmeti verilecek.


           Su Ürünleri          ürünleri firmalarına dış ticarete giriş ve uygulamalı  Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri” eğitimi, projede
                            Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından su
                                                yer alan toplam 18 firma temsilcisinin katılımı ile
           Firmalarına          dış ticaret işlemleri eğitimi verildi.   gerçekleştirildi. 5 - 8 Mart tarihleri arasından dü-
                            Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı Ulusla-
                                                zenlenen eğitim, URAGEM firması yükleniciliğin-
                          rarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklen-
            Dış Ticaret         mesi Tebliği kapsamında desteklenerek su ürünle- de Prof. Dr. Mehmet Melemen tarafından verildi.
                                                  Eğitim programının ardından katılımcılara
                          ri sektöründe yürütülmekte olan TR90 Su ürünleri
                                                belgeleri TTSO Genel Sekreteri Hakan Gürhan
     Eğitimleri Verildi             Kümesi isimli proje faaliyetlerine başladı. Analiz  ve eğitmen Prof. Dr. Mehmet Melemen tarafın-
                          raporunda firmaların ihtiyacı olarak ortaya çıkan
                          ve projenin ilk faaliyeti olan “Dış Ticarete Giriş ve
                                                dan takdim edildi.

     Firmalarımıza Fikri Tescil Hakları ve GS1 Barkod Sistemi


          Konularında Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz                      2006 yılından bugüne kurulu  nımlanmasına olanak sağlayan GS1  Adres: Trabzon Ticaret ve Sanayi
                     bulunan Türk Patent Enstitüsü Tem- Barkod Sistemi hakkında bilgi, danış- Odası- Pazarkapı Mahallesi
                     silciliği aracılığı ile Marka, Patent,  manlık, başvuru ve sonraki süreçler  Sahil Caddesi No:103 Kat:5
                     Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım  hakkında firmalarımıza hizmet ver- Ortahisar/Trabzon
                     konularında araştırma, bilgilendirme,  meye devam ediyoruz.    Türker Metin ONUR - Emrah
                     danışmanlık ve başvuru süreçlerinde  Fikri Tescil hakları ve Barkod  AYVAZ
                     firmalarımıza hizmet vermeye devam  işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz her
                     ediyoruz.            türlü konu hakkında bilgi almak için  Tel: 0462 326 80 70 –
                                                         Dahili:269-268
                      Ticari ürünlerin hızlı ve doğru ta- ofisimizle irtibata geçebilirsiniz. Fax: 0462 326 80 60
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14