Page 8 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 8

8                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Şubat 2018


     Hayde Trabzon’a Projesi Eğitimleri Başladı      Ekonomi Bakanlığı tarafından  “Hayde Trabzon’a” isimli HİSER Pro- netim" konu başlıklarında her biri 1  na eğitmen Nebi ACAR tarafından
     2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı  jesi kapsamında ilk eğitim faaliyeti  Gün / 6 Saat olmak üzere toplamda  verildi. Eğitime katılan yararlanıcı
     Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi  gerçekleştirildi.     3 Gün / 18 Saat süren eğitimlere 27  şirket temsilcilerine Trabzon Ticaret
     Hakkında Karar kapsamında des-                yararlanıcı şirket temsilcisi katıldı. ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
     teklenen Hizmet Sektörü Rekabet  "Turizmde Genel ve Teknik İleti-
     Gücünün Artırılması Projesi Deste- şim" , "Müşteri Memnuniyeti, Stres  12 – 14 Mart 2018 tarihlerinde  Başkanı Sn. M. Suat HACISALİ-
     ği çerçevesinde Trabzon Ticaret ve  Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çık- gerçekleştirilen eğitim, MNA Özel  HOĞLU tarafından Katılım Sertifi-
     Sanayi Odası tarafından yürütülen  ma Yöntemleri" ve "Liderlik ve Yö- Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı adı- kası verildi.

                     SEAFOOD EXPO GLOBAL
                     ULUSLARARASI SU ÜRÜNLERİ FUARI


                     24-26 Nisan 2018, Brüksel, BELÇIKA      Dünyanın en büyük su ürünle- lunduğu fuar, yeni ürünler geliştirmek  • Deniz ürünleri sanayi servis sağ- • Restoranlar
     ri fuarlarından biri olan Seafood  ve işlerini büyütmek isteyen firmalar  layıcıları  • Distribütörler
     EXPO Global Su Ürünleri Fuarı bu  için iyi bir fırsat.     • Ziyaretçi Profili       • Oteller
     yıl 24-26 Nisan 2018 tarihleri ara- Ürün Profili        • Hava Yolları şirketleri
     sında Brüksel’de düzenlenecektir. • Taze balık ve deniz ürünleri • Bakkaliye         • Okullar
      2017 yılında yine Brüksel’de  • Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri • İşleyiciler   • Fast food
     gerçekleşen fuara 79 ülkeden                 • Bar / kulüpleri        • İthalatçılar / ihracatçılar
     standlı katılımcı firma, 28.500 üze- • Katma değerli deniz ürünleri              • Süpermarketler
     rinde sektör profesyonelleri eşlik  • İşlenmiş ve paketlenmiş balık ve  • Yüksek hacimli catering • Hükümet / askeri
     etmiştir. Neredeyse her tür balığın,  deniz ürünleri      • Resorts
     deniz ürününün, ve denizle ilgili  • İşleme ve paketleme ekipmanları • Gemi turu şirketleri • Üreticiler
     ürün ve hizmet tedarikçilerinin bu- • Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri • Hastaneler  • Toptancılar
                 Etkinliğe katılım ve detaylı bilgi için
                 Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz (Trabzon)
                 Adres: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası- Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No:103 Kat:5 Merkez/ Trabzon
                 Elif DUMAN, Türker Metin ONUR, Cengizhan SUNGURLU
                 Tel: 0462 326 80 70 – Dahili: 270, 269, 276  Faks: 0462 326 80 60
                 E-mail: elifduman@ttso.org.tr; turkeronur@ttso.org.tr; cengizhansungurlu@ttso.org.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13