Page 7 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 7

Şubat 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        7


           “Gençler yeni üretim

     modellerini kaçırmamalı”      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     sı Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
     üretimi olmayan ülkenin kalkınma-
     sı ve refah düzeyinin yükselmesi-
     nin beklenemeyeceğini belirterek,
     “Gençlerin her zaman üretimin için-
     de olması gerek. Özellikle orta ve
     ileri teknolojiyle üretime hızla geçiş
     yapmalıyız” dedi.
      TTSO Başkanı M. Suat Hacısa-
     lihoğlu, KTÜ İşletme Ekonomi Kulü-
     bü tarafından düzenlenen etkinlikte
     öğrencilere hitap etti. Meslek seçer-
     ken herkesin kendi karakter yapısı
     ve yeteneklerine uygun işler seçmesi
     gerektiğini vurgulayan Başkan Ha-
     cısalihoğlu, şunları söyledi:
      “Ülkemizde gençlerin hangi
     mesleklere uygun olduğu tespit edil-
     miyor. Oysa Avrupa’da küçük yaş-
     larda yapılan testlerle çocuklarının
     yetenekleri biliniyor ve ona göre
     meslek yönlendirmesi yapılıyor. Asıl
     amacınız ömür boyu yapacağınız
     işte başarı kazanmak ve dolayısıyla
     mutlu olmak. Bu kararları şimdiki
     yaşlarınızda almalısınız. Kendinize
     alternatifli bir yol haritası çizin. Bel-
     ki ilk seçtiğiniz işte mutlu ve başarılı
     olmazsınız. Hemen öteki alternatife
     geçmelisiniz. Çevrenizi iyi seçin. İn-
     san ilişkilerinizi sağlıklı bir şekilde
     yönetin. Kendi yapınıza uygun sek-
     törleri belirleyin. Bugün Türkiye’de  bağlı olarak farklı iş kollarının orta- kısı gün geçtikçe azalıyor. Hızla orta  ve refah düzeyini yükseltmesi bekle-
     herkese uyan bir sektör ve iş var.  ya çıktığını vurgulayan Hacısalihoğlu,  ve yüksek teknolojiye yönelmeliyiz.  nemez. Her zaman başka ülkelerin
     Öğrencilik yıllarınızı kendinizi ye- sözlerini şöyle sürdürdü: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın  pazarı konusunda oluruz. Bunu en-
     tiştirmek için çok iyi değerlendirin.  “Bu değişime ayak uydurmak zo- orta ve ileri teknoloji içeren üretimi  gellemek için gençlerin her zaman
     Araştırın, çalışın. Zamanınızı boşa  rundasınız. Dünyadaki üretimin ve  artırma konusunda biyoteknoloji ve
     harcamayın. Sosyal hayatın içinde  koordinasyonun bir parçası olma- inovasyon merkezi, TR61 Yeşil En- üretimin içinde olması lazım.”
     olun.”             lıyız. Tüketici toplumu olmak yerine  düstri Bölgesi gibi yürüttüğü önemli  Konuşmasının ardından soruları
      Özel sektörde hızlı bir değişim  üretimin içine girmeliyiz. Katma de- projeler var. Sürekli üretimi düşünün.  yanıtlayan Hacısalihoğlu’na günün
     yaşandığını ve gelişen teknolojiye  ğeri yüksek ürünlerin ekonomiye kat- Üretimi olmayan ülkenin kalkınması  anısına bir plaket takdim edildi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12