Page 6 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 6

6                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Şubat 2018       18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıldönümü törenleri...
      Şehitlerimiz anıldı

      18 Mart Şehitleri Anma Günü  Üyesi Tolga Avcı ve Genel Sekreter
     ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldö- Hakan Gürhan’ın yer aldığı törende
     nümü etkinlikleri kapsamında Trab- şehitlerimiz anısına Kuran-ı Kerim
     zon Şehitliği’nde tören düzenlendi. okundu ve saygı atışı yapıldı. İçişleri
        SOYLU DA KATILDI     Bakanı Süleyman Soylu şehitlik defte-
      Törene İçişleri Bakanı Süleyman  rini imzaladı. Törenin son bölümünde
     Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz,  şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
     Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- TTSO Başkanı M. Suat Hacısa-
     kanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  lihoğlu, "Anadolu'nun bize vatan
     sivil ve askeri protokol üyeleri katıl- olması için kanlarını döken tüm şe-
     dı. TTSO adına Başkan M. Suat Ha- hitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez
     cısalihoğlu, Meclis Başkan Yardım- daha anıyoruz. Tüm şehitlerimizin
     cısı Adnan Sağlam, Yönetim Kurulu  ruhları şad olsun."
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11