Page 10 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 10

10                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Şubat 2018      Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
     liği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
     lu, Artvin gezisinde iş dünyasına  TOBB'dan iş dünyasına müjdeler
     önemli müjdeler verdi.
      TTSO Meclis Başkanı M. Şadan
     Eren ve TTSO Yönetim Kurulu Baş-
     kanı M. Suat Hacısalihoğlu’nun da
     eşlik ettiği Hisarcıklıoğlu, iş dünya-
     sına yönelik teşviklerin 2018 yılın-
     da da artarak süreceğini, devlette
     birikmiş 140 milyar liralık KDV
     alacağının tahsili için yapılan çalış-
     malarda son aşamaya gelindiğini
     vurguladı, iş yapma kolaylığı için
     önemli reformların hayata geçiril-
     diğini ve şirket kurmanın artık çok
     kolay olduğunu söyledi.
      Hopa  Ticaret  ve  Sanayi
     Odası’nın yeni hizmet binasının
     açılışı ve istişare toplantısına ka-
     tılan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak
     Sarp Sınır Kapısı’nı yenilediklerini
     belirterek, “Şuan 7 milyon yolcu ve
     1 milyon araç geçiyor. Genişleme
     bitince kapasite 2 katına çıkacak"
     diye konuştu.
     “681 BİN FİRMAYA 234 MİLYAR
       LİRA DESTEK SAĞLANDI”
      TOBB’un   oda-borsalardan
     gelen talepleri ilgili bakanlıklara
     iletmesi sonucunda Nefes Kredisi,
     KOSGEB kredileri ve Kredi Garanti
     Fonu kanalıyla toplamda 681 bin
     firmaya 234 milyar lira destek ve-
     rildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türk
     özel sektörü olarak 1,5 milyon ilave
     istihdam sağladıklarının altını çizdi.
     “TEŞVİKLER 2018’DE DE DEVAM
          EDİYOR”
      Hisarcıklıoğlu, teşvikler ve istih-
     dam seferberliğinin 2018 yılında
     da devam edeceğini belirterek söz-
     lerini şöyle sürdürdü:
      “Aylık 100 TL asgari ücret des-
     teği 2018’de devam edecek. Yeni
     birini işe aldığınızda prim+vergiyi
     devlet karşılıyor. Siz sadece maaşını
     ödeyeceksiniz. Yani 1,600 TL siz-
     den, 900 TL vergi+prim devletten.
     Teşvikler tam 3 yıl boyunca yürür-
     lükte olacak. Geriye dönük teşvikle-
     rinizi de almayı unutmayın. Dünya
     iş-yatırım yapma kolaylığı endeksin-
     de 60’ıncı sıradayız. Dünyanın en
     büyük 20 ekonomisinden birisiyiz,
     ilk 10’u hedefliyoruz. Ama bu tab-
     lo ülkemize yakışmıyor. 2 yıl içinde
     Türkiye'yi bu endekste ilk 20’ye sok-
     mayı hedef aldık. Bu kapsamda çok
     sayıda eylem planı üzerinde  Ba- Yapı Denetim Kanunu’nda yapılacak  lamada 40-45 beyanname veriyordu.  “140 MİLYAR LİRALIK KDV
     kanlarımızla birlikte çalıştık. 100'ün  değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza  Şimdi bu beyanname sayısı 12’ye dü- ALACAĞIMIZ ÖDENECEK”
     üzerinde reform hazırladık. Mesela;  sayısı da 18’den 1’e düşürülüyor. Ay- şürülüyor azalıyor. Tek durak ofisle-
     İnşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı  rıca Muhtasar ve SGK beyannameleri  riyle şirket kurma prosedürü de 8'den  Diğer önemli reformun KDV ala-
     prosedür var, bunlar 6’ya iniyor.  birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda orta- biire indi". nında olduğunu vurgulayan Hisar-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15