Page 7 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 7

Ocak 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        7                 Doğu Karadeniz,
      Tahran Fuarı'nda tanıtıldı      Doğu Karadeniz Bölgesi,
       11. Tahran Uluslararası
      Fuarı’nda tanıtıldı. Fuara
        TTSO Yönetim Kurulu
        Sayman Üyesi Murat

      İskender ve TTSO Yönetim
         Kurulu Üyesi Özcan
          İlarslan da katıldı.
         TTSO heyeti, Tahran
      Ticaret ve Sanayi Odası'nı
        da ziyaret ederek ikili
        ilişkilerin geliştirilmesi
       konusunda temaslarda
               bulundu.


      Tahran Uluslararası Fuarı’nda  Odası’nı da ziyaret etti. Odanın Ulus-
     Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  lararası İlişkilerden Sorumlu Başkan
     (DOKA) tarafından açılan stant bü- Yardımcısı Mohammad Reza Bakh-
     yük ilgi gördü. 23-26 Ocak tarihle- tiari ile bir görüşme gerçekleştiren
     ri arasında açık kalan fuara DOKA  heyet, İran ve bölge arasındaki iliş-
     Genel Sekreteri Onur Adıyaman,  kileri masaya yatırdı. TTSO Yönetim
     TTSO Yönetim Kurulu Sayman Üye- Kurulu Sayman Üyesi Murat İskender,
     si Murat İskender, TTSO Yönetim  Bakhtiari’ye ziyaretin anısına plaket
     Kurulu Üyesi Özcan İlarslan, TTSO  takdim etti.
     ve DOKA uzmanları katıldı.    İskender,  Tahran’daki  fuarın
      DOKA Standını ziyaret eden  Doğu Karadeniz Bölgesi için çok
     Türkiye’nin İran Büyükelçisi Rıza  olumlu geçtiğini belirterek, “İran,
     Hakan Tekin’e, İskender ve İlarslan  bölgemiz için çok büyük bir turizm
     tarafından plaket sunuldu.   ve ticaret potansiyeli barındırıyor.
      TAHRAN SANAYİ ODASINDA    Bu potansiyeli özellikle uzun Nevruz
      TEMASLARDA BULUNULDU     tatili boyunca bölgemize çekmek için
      Trabzon heyeti ayrıca Tahran  DOKA’nın öncülüğünde iyi bir tanıtım
     Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım  yaptığımıza inanıyorum” dedi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12