Page 6 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 6

6                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Ocak 2018                  İran Başkonsolosu Kondori, TTSO'yu ziyaret etti...


      “Direkt uçak seferleri İran’la
                 ilişkileri geliştirir”

      Trabzon ile İran arasındaki ti-
     caret ve turizm hareketinin artması
     için Tahran - Trabzon direkt uçak
     seferlerinin mutlaka başlatılması
     gerektiği vurgulandı.
      İran İslam Cumhuriyeti Trab-
     zon Başkonsolosu Reza Baghban
     Kondori, Trabzon Ticaret ve Sanayi
     Odası’nı ziyaret ederek Başkan M.
     Suat Hacısalihoğlu, meclis başkan-
     lık divanı ve yönetim kurulu üyele-
     riyle görüştü.
       “UÇAK SEFERLERİ ÖNEMLİ
        GELİŞME SAĞLAR”
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     sı Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
     İran’la turizm ve ticaretin gelişme-
     si için büyük çaba harcadıklarını  İlarslan, temasları hakkında bilgi ver- tılmalı. Ayrıca Tahran Ticaret Odası  olması ve havalimanı olanakları,
     belirterek, “2 yıldır Tahran fuarına  di. İskender, “Geçen yılki ilgiyi görün- ile yaptığımız görüşmelerde de iliş- Trabzon’u tercih edilen bir kent ha-
     katılarak Trabzon’u tanıtıyoruz.  ce bu yıl daha büyük bir stantla DOKA            line getirdi. Direkt uçak seferlerinin
     İran’la ilişkilerin gelişmesi konu- ile işbirliği içinde fuara katıldık. Yine  kilerin geliştirilmesi için önümüzdeki  koyulması turizm ve ticaret hareke-
     sunda gelecekten ümitliyiz. Tahran  çok büyük bir ilgi vardı. Geçen yıl  günlerde bir protokol imzalanması  tini mutlaka çok olumlu etkileyecek-
     – Trabzon direkt uçak seferlerinin  İran’dan Türkiye’ye 2 milyona yakın  kararı aldık” diye konuştu. tir. İran’da ayrıca yatırım için de
     başlatılmasını, ilişkilerin istenilen  turist geldi. Bölgenin bu sayıdaki pa- “TRABZON TERCİH EDİLEN ŞEHİR” özellikle serbest bölgelerde devletin
     düzeye ulaşması ve canlanması  yını mutlaka artırmalıyız. Tahran’daki  İran İslam Cumhuriyeti Trabzon  sağladığı çok uygun imkanlar var.
     açısından önemli görüyoruz. Böyle- özel acentelerle direkt uçak seferleri  Başkonsolosu Reza Baghban Kon- Türk işadamlarını yatırım için de ül-
     ce iki taraf da turizm ve ticaret için  için görüşmeler yaptık. Bu konuya  dori, Türkiye ile İran arasında son  kemize davet ediyoruz” dedi.
     daha kolay gidip gelebilir” dedi. ilgi gösterdiler ve istekli olduklarını  zamanlarda siyaseten başlayan ya- Toplantıda TTSO Yönetim Kuru-
       “İKİ YILDIR TAHRAN’DA   vurguladılar. Önümüzdeki günler- kınlaşmanın turizm ve ticaret alanın- lu Üyesi İsmail Gençcelep de, ticare-
       FUARLARA KATILIYORUZ”    de konuyla ilgili bir heyet Trabzon’a  da da geliştirilmesi gerektiğini vurgu- tin artmasındaki en önemli engelin
      Geçtiğimiz günlerde Tahran’da  gelecek. Trabzon’dan da İran’a turist  ladı. Kondori, “Trabzon bu bölgede  yüksek gümrük vergileri olduğunu
     fuara katılan TTSO Yönetim Kurulu  gitmesi direkt uçak seferleri başlarsa  İranlılar tarafından tercih edilen bir  belirterek, bu konuda yapılacak
     Sayman Üyesi Murat İskender ve  mümkün olur. İran’ın özellikle tarih ve  şehir. Zengin tarihi geçmişi, doğal  olumlu çalışmaların ticaret hacmine
     TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan  kültür olanakları burada çok iyi anla- güzellikleri, İran’da tanınan bir şehir  de yansıyacağını vurguladı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11