Page 1 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 1

Yıl: 26   Sayı: 305    Ocak 2018   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Ticaret Gazetesi   www.ttso.org.tr
        365 Oda ve Borsadan 'Zeytin             Dalı Harekatı’na destek                                                       Başkanın Kaleminden


     Bakan Özlü ile Endüstri                                      M. Suat HACISALÝHOÐLU
             Bölgesi Zirvesi                                   TTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
                                                           2018 YILI
                                                        ISTIHDAM TEŞVIKLERI

                                                       İş hayatının yakından takip et-
      TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi                                  tiği İstihdam teşvikleri ekonomimiz
      ile ilgili Bilim, Sanayi ve                                  için büyük önem arz ediyor. 2018
      Teknoloji Bakanlığında geniş                                  yılında uygulanacak olan teşvikler iş-
      katılımlı bir değerlendirme                                  letmelerimiz için ve çalışanlar açısın-
                                                      danyüksek kazanımları bulunuyor.
      toplantısı düzenlendi.                                     İşte bu teşviklerin ayrıntıları.
      Bakan Faruk Özlü projeyi                                     İstihdam Teşvikleri
      “Türkiye’nin orta ve ileri                                    Tüm sektörlerde ilave olarak is-
      teknoloji alanındaki çıkış                                   tihdam edilen kişilerin, SGK primleri
                                                      ve vergileri 1 yıl boyunca devlet ta-
      projelerinden biri” olarak                                   rafından karşılanacak. (Asgari ücret
      tanımladı.                                               Devamı 2. sayfada
   1   2   3   4   5   6