Page 6 - TTSO Nisan 2018 Gazete
P. 6
6 Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr Nisan 2018


K
Ankara'da Trabzon fuarı


Trabzon Ticaret ve Sana- Trabzon Valiliği İl Kültür ve Tu- sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri berinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz
yi Odası'nın kentin geniş rizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve çok sayıda vatandaş katıldı. ve TTSO meclis Başkanı M. Şadan
Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde
Eren ile vatandaşlara fındık ve ke-
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
bir coğrafyada tanıtımı düzenlenen Trabzon Günleri’nde da bölgenin turizm değerlerinin tanı- şan dağıttı.
için yürüttüğü faaliyetler Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da tıldığı stantla etkinlikte yer aldı. TTSO İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
bir stantla yer aldı. TTSO Meclis Baş-
devam ediyor. Dubai'deki kanı M. Şadan Eren, standı ziyaret adına açılış töreni katılan Meclis Baş- Trabzon etkinliklerinin düzenlen-
Uluslararası Turizm Fuarı eden misafirleri ağırladı. kanı M. Şadan Eren, standı ziyaret diği Atatürk Kültür Merkezi’ndeki
eden misafirleri ağırladı.
stantları gezdi. Trabzon Ticaret ve
Trabzon Günleri’nin açılış töreni-
ile başlayan 2018 yılı ne TBMM Başkanı İsmail Kahraman, BAKAN SOYLU FINDIK VE KEŞAN Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret
turizm sezonu tanıtımları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekrete- DAĞITTI Borsası’nın ortak standını da zi-
Expo Batumi Turizm ve ri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Trabzon Ankara Atatürk Kültür yaret eden Bakan Soylu, Trabzon
Valisi Yücel Yavuz ve TTSO meclis
Otel Ekipmanları Fuarı ile Valisi Yücel Yavuz, eski bakanlar, Merkezi’nde düzenlenen Trabzon Başkanı M. Şadan Eren ile vatan-
Günleri etkinliklerini ziyaret eden
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,
devam etti. Ankara'daki Trabzon Milletvekilleri, bürokratlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bera- daşlara fındık ve keşan hediye etti.
Trabzon Günleri'nde de
2. Ortadoğu ve Kuzey TTSO’dan Batum’da turizm tanıtımı
stant açan TTSO, ayrıca


Afrika Ülkeleri (MENA) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 11. Uluslara- turizm güzelliklerini ve imkanlarını partnerleriyle pay-
Turizm ve Yatırım rası Expo Batumi 2018 Turizm ve Otel Ekipmanları laştı, iş görüşmeleri yaptı.
Fuarı’nda stant açarak, Trabzon ve bölgenin turizm
ACARİSTAN BAŞBAKANI TTSO STANDINI ZİYARET ETTİ
Zirvesi'ni izlemek üze- imkânlarını tanıttı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da fuarda hazır-
re bölgeye gelen Arap 11. Uluslararası Expo Batumi 2018 Turizm ve Otel ladığı standıyla Trabzon’un turizm güzelliklerini katılım-
gazeteci ve sosyal med- Ekipmanları Fuarı, 11-13 Mayıs tarihleri arasında cılarla paylaştı. Ayrıca çeşitli materyaller de dağıtarak
Batum’da düzenlendi. Fuarın açılışına Acaristan hükü-
tanıtım çalışmasında bulundu. TTSO standını ziyaret
ya ünlülerini ağırladı ve metinden bakanlar, Türkiye’den kaymakam ve belediye eden Acaristan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab
Trabzon'u tanıttı. başkanları katıldı. 25’i Türk toplam 80 firmanın yer al- Pataradze ve Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule
Koçak’a, TTSO Dış İlişkiler Sorumlusu Hakan Savaş ta-
dığı fuarda, önceki yıllara göre büyük hareketlilik ya-
TTSO, Trabzon'un Uzun- şandı. Fuara katılan tur acenteleri ve oteller, bölgenin rafından plaket takdim edildi.
göl, Sumela Manastırı ve
Kadıralak Yaylası gibi
doğal ve tarihi güzellik-
lerinin fotoğraflarının yer
aldığı posterler başta ol-
mak üzere bir çok tanıtıcı
materyali de fuarlarda
dağıtarak kentin tanıtımı-
na katkıda bulunuyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11