Page 3 - TTSO Nisan 2018 Gazete
P. 3
Nisan 2018 Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr 3


2018 yılı Yaş Çay AlımKampanyası başladı2018 yılı çay alım kampanyası
Rize’de düzenlenen törenle açıldı.
Yaş çay fiyatı, destekleme primi ile
birlikte kilo başına 2.45 TL olarak
açıklandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile
Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak’ın katılımıyla ÇAYKUR
Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen
törene TTSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Murat Zeki Solak ve
Yönetim Kurulu Üyesi Kadem Çakı-
roğlu da katıldı.
KİŞİ BAŞI ÇAY TARIM ALANLARI
GENİŞLETİLMELİ
Bakan Fakıbaba, törende yaptı-
ğı konuşmada, Türkiye'de çay bah-
çelerinin ortalama 2 ile 2,3 dönüm
arasında değiştiğini vurgulayarak,
şunları söyledi:
"Dünyada artık 5 bin dönümden
daha küçük arazilerde tarımyapıl-
mıyor. Çayın anavatanı Rize. Bunun
yanında Trabzon, Artvin ve diğer
şehirlerimizde de yetiştiriliyor. Mut-
laka ve mutlaka sözleşmeli bir şekil-
de bu alanları büyütmemiz gerek.
Büyüttüğümüzde de destek vererek,
100 dönümden aşağı olmamak
kaydıyla alanlar oluşturmalıyız.
FINDIK VE ÇAYDA ARAZİ
BİRLEŞTİRİLMESİ YAPILMALI
Arazi birleştirme çalışmaları-
nın fındıkta da yapılması gerekti-
ğini vurgulayan Bakan Fakıbaba,
"Fındık tarlalarının yüzde 72'si 5
dönümün altında. Sahibi 'Bunun
hepsi kar olsa ben kazanamıyorum' TTSO Kalite Yönetim Sistemi başarıyla tamamladı
diyerek bakım yapmıyor. Bakmadı-
ğı zaman da kalite düşüyor. Oysa Trabzon Ticaret ve Sanayi Kurulu Üyeleri Halil Yaroğlu ve İlyas olduğunu belirterek, “O günden bu-
fındık ve çay bizim stratejik ürünle- Odası, TS ISO 9001: 2015 Kalite Bektaş, Genel Sekreter Hakan Gür- güne kadar üyelerimize en iyi hizme-
rimiz. Eskiden 'Kaçak çay mı, Türk Yönetim Sistemi tetkikini başarıyla han ve personelin katılımıyla gerçek- ti verme gayreti içindeyiz. Odamız
çayı mı?' diyesöylenirdi. Şimdi tamamladı. leştirilen açılış toplantısı ile başladı. 2005 yılında da TSE Kalite Yönetim
'Rize çayı' diyorum. Bunu korumak Türk Standartları Enstitüsü Baş “ÜYELERİMİZE EN İYİ HİZMETİ Sistemi’ne geçmiştir. Denetimleri de
önemli. Sizler çok daha fazlasını Tetkikçisi Ertuğrul Altındağ tara- VERMEYE ÇALIŞIYORUZ” bugüne kadar başarıyla tamamla-
hak ediyorsunuz. Türk çayımızla, fından 3 gün süreyle gerçekleştiri- Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, dık. Denetimlerde odamızdaki eksik-
Rize çayı ile gurur duyuyoruz. Be- len tetkik, Yönetim Kurulu Başkan leri biz de görmüş oluyoruz. Bunları
nim sizlerden istirhamım 2 dekar Yardımcıları Tolga Avcı ve Murat açılış toplantısında yaptığı konuşma- düzelterek üyelerimize en iyi hizmeti
tarla ile çay tarımının yapılması çok Zeki Solak, Yönetim Kurulu Say- da, TTSO’nun 1884 yılında kurulan vermeye devam ediyoruz” dedi.
zor. Bize inanmanızı, güvenmenizi man Üyesi Özcan İlarslan, Yönetim Türkiye’nin en eski odalarından biri Tetkikin ardından 10 Mayıs
istiyorum. Eğer 100 dönümü alıp 2018’de gerçekleştirilen kapanış
sahiplerine 'Bunları alıp bakımını toplantısında Başkan Yardımcı-
yaptırıyoruz, budamasını yaptırı- sı Tolga Avcı, TSE Baş Tetkikçisi
yoruz. Eskiyen bitkileri yenisi ile de- Altındağ’a bilgi birikim paylaşımla-
ğiştiriyoruz. Sizin para kazanmanı- rından dolayı teşekkür etti. Altındağ
zı sağlayacağız' desek, garantisini da TTSO personeline özverili çalış-
verip desteği almış olsak, emin olun malarından dolayı teşekkür ederek
Rize çayı çok farklı olacaktır." başarılarının devamını diledi.
   1   2   3   4   5   6   7   8