Page 1 - TTSO Nisan 2018 Gazete
P. 1
Yıl: 26 Sayı: 308 Nisan 2018 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Ticaret Gazetesi www.ttso.org.tr


TTSO'da 2018 - 2022 çalışma dönemi başladı
TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren’in başkanlık ettiği 2018
- 2022 dönemi ilk toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başladı.
• Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı M. Şadan Eren,
"Dört yıl boyunca Allah nasip ederse elbirliği ile çalışa-
cak, Trabzon için fikir ve proje üreteceğiz."
• TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Birlikte artık önü-
müze bakacağız. Şehrimiz için birlikte çalışacağız. Şeh-
rin ekonomisini yani üyeleri kurtaracak çalışmalar ya-
 Haberi 16. sayfada pacağız. Hepimize büyük görev düşmektedir."
Başkanın Kaleminden
TTSO'dan Trabzon'utanıtım atağı

 Haberi 6-7. sayfalarda

M. Suat HACISALÝHOÐLU
TTSO Yönetim Kurulu Baþkaný

İHRACATIMIZIN YENİ
KAHRAMANLARI ENDÜSTRİ
BÖLGELERİNDEN ÇIKACAK

Yenilik taşıyan ürünler dünya
genelinde ülkelerarası ticaretin baş
aktörü haline geldiler. Bu tespit
aynı zamanda ticaretin gelecekteki

 Devamı 2. sayfada
   1   2   3   4   5   6