Page 15 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 15

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                       15
      Su ürünleri üretimi yüzde 7,2 arttı

      Türkiye’deki su ürünleri üretimi,
     2017 yılında bir önceki yıla göre
     yüzde 7,2 artarak 630 bin 820 ton
     olarak gerçekleşti. Üretimin yüz-
     de 42,8’ini deniz balıkları, yüzde
     8,3’ünü diğer deniz ürünleri, yüz-
     de 5,1’ini iç su ürünleri ve yüzde
     43,8’ini yetiştiricilik ürünleri oluş-
     turdu.
      SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YÜZDE
      5,7, YETİŞTİRİCİLİK YÜZDE 9,1
           ARTTI
      Avcılıkla yapılan üretim 354
     bin 318 ton olurken, yetiştiricilik
     üretimi ise 276 bin 502 ton olarak
     gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı
     bir önceki yıla göre yüzde 6,9 ar-
     tarken, iç su ürünleri avcılığı yüzde
     5,1 azaldı.
      Yetiştiricilik üretiminin yüzde  Karadeniz Bölgesi aldı. Bu bölgeyi  Türkiye’de kişi başına ortalama
     37,6’sı iç sularda, yüzde 62,4’ü  yüzde 24,2 ile Batı Karadeniz, yüzde  balık tüketimi 2016 yılında 5,45 ki-
     denizlerde gerçekleşti. Deniz ürün- 14,8 ile Ege, yüzde 7,7 ile Marma- logram olarak gerçekleşirken, 2017
     leri avcılığı ile yapılan üretimde ilk  ra ve yüzde 4,3 ile Akdeniz Bölgesi  yılında yüzde 0,7 artarak 5,49 kg
     sırayı yüzde 49’luk oran ile Doğu  izledi.        oldu.


     Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Beşikdüzü OSB Müteşebbis Heyeti toplandı
      Beşikdüzü Organize Sanayi
     Trabzon Valiliği’nde gerçekleştiril-
     di.
      Trabzon Valisi Yücel Yavuz baş-
     kanlığındaki toplantıya Beşikdüzü
     Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Be-
     şikdüzü Belediye Başkanı Orhan
     Bıçakçıoğlu, TTSO adına müteşeb-
     bis heyette yer alan meclis üyeleri
     Cesur Gerigelmez ve Salim Önel ile
     diğer ilgililer katıldı.
      Toplantıda, Beşikdüzü OSB ile
     ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili son
     durum ele alındı.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20