Page 11 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 11

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                       11 İpekyolu’nu canlandıracak dev ulaşım projeleri

    lometreye düştü. Doğudaki illerin en  ZİGANA TÜNELİ 2019’DA
    kestirme yoldan Karadeniz’e ve dün- Cumhurbaşkanı   Erdoğan,
    ya pazarlarına açılması sağlandı. Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya bağ-
      Türkiye’nin kuzeyiyle güneyini  layan tarihi İpekyolu güzergâhında  kilometre kısaltıyoruz. Tünel özellikle  miryolu ağına bağlayacak Erzincan
    bağlayacak olan 18 koridordan biri  bulunan Zigana Dağı'nı da aşılmaz  Trabzon Limanı'nın Türkiye'nin önem- – Trabzon demiryolu projesiyle ilgili
                                     li limanlarından biri olmasını sağla-
                                                     de müjde verdi. Trabzon – Erzincan
    olan Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ  olmaktan çıkarmaya az kaldığı- yacak” diye konuştu.  arasında bir hızlı tren hattı planlan-
    tüneli olmak üzere toplam 14.3 kilo- nı belirterek, “Doğu Karadeniz'in            dığını vurgulayan Erdoğan, “Ma-
    metre uzunluğuyla, 14.5 kilometre- Anadolu'ya açılan kapısı olan Zi- ERZİNCAN – TRABZON DEMİRYOLU  liyeti 5,2 katrilyon lira olacak bu
    lik Yeni Zigana Tüneli’nin ardından  gana Tüneli ve bağlantı yollarını da  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge  projenin etüdüne başlanıyor” dedi.
    Türkiye’nin ikinci en uzun, dünyanın  2019’da bitiriyoruz. Bu tünelle rakımı  ticaretine büyük katkı sağlayacak
    ise dördüncü karayolu tüneli oldu. düşürüyor, dolayısıyla güzergâhı 10  olan ve Trabzon’u Asya – Avrupa de-
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16