Page 10 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 10

10                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                Mayıs-Haziran2018       İpekyolu’nu canlandıracak dev ulaşım projeleri
     Tarihi İpekyolu’nun Karadeniz’e                    OVİT TÜNELİ AÇILDI    “Karadeniz limanlarına süre azala-

                                      14 bin 300 metreyle Türkiye’nin
     ve dünyaya açılan en önemli                  ikinci en uzun karayolu tüneli olan  cağı için ticaret de gelişecek. Bu tü-
                                                     nelden Trabzon’un da fazlasıyla ya-
     kavşak noktalarından Trabzon’u                 Ovit Tüneli’nin açılışı 13 Haziran  rarlanacağına inanıyorum” ifadesini
                                                     kullandı.
                                                 Recep
                                          Cumhurbaşkanı
                                     2018’de
                                                       Ovit Tüneli’nin açılmasıyla, Kara-
     Uzakdoğu’dan Avrupa’ya kadar olan               Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören- deniz ile Doğu Anadolu Bölgesi ara-
                                     le gerçekleştirildi. Böylece Doğu
     geniş ulaşım ağına bağlayacak dev               Karadeniz’in iç bölgelere bağlantısın- sında kışın yoğun kar ve çığ tehlikesi
                                                     nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz
                                     da dev bir adım atıldı. Cumhurbaş-
     projeler hayata geçiriliyor.                  kanı Erdoğan, Ovit Tüneli’nin bölge  ve güvenli hale geldi. 250 kilometre
                                     ticareti için önemine vurgu yaparken,
                                                     olan Rize – Erzurum karayolu 200 ki-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15