Page 4 - TTSO Mart 2018 Gazetesi
P. 4

4                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Mart 2018       TTSO’da yeni dönem

      2018 - 2022 çalışma kadroları        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yapıldı. Meclis
        Başkanlığına M. Şadan Eren ile Yönetim Kurulu Başkan-
        lığına M. Suat Hacısalihoğlu yeniden seçildi.
        TTSO’da 74 meclis üyesi Meclis Başkanı ve Yardımcıla-
        rı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
        TOBB Delege Üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri seçimleri-
        ni gerçekleştirdi.                                                 MECLİS BAŞKANI M. ŞADAN EREN
                                                 M. Şadan Eren yeniden meclis başkanlığına
                                               seçilirken yardımcılıklarına ise H. İbrahim Nal-
                                               bant ile Ertuğrul Doğan, kâtip üyeliğe ise Ali
                                               Birinci seçildi.


                                                   YÖNETİM KURULU BAŞKANI
                                                   M. SUAT HACISALİHOĞLU
                                                 M. Suat Hacısalihoğlu başkanlığında topla-
                                               nan Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.
                                                 Tolga Avcı (Yönetim Kurulu Başkan Yar-
                                               dımcısı), Mustafa Zihni Serdar (Yönetim Kuru-
                                               lu Başkan Yardımcısı), Murat Zeki Solak (Ya-
                                               tırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan
                                               Yardımcısı), Özcan İlarslan (Yönetim Kurulu
                                               Sayman Üyesi), Halil Yaroğlu (Yönetim Kurulu
                                               Üyesi), Ali Uzunalioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi),
                                               Kadem Çakıroğlu (Yönetim Kurulu Üyesi), Mu-
                                               rat İskender (Yönetim Kurulu Üyesi), İlyas Bek-
                                               taş (Yönetim Kurulu Üyesi), Güven Küçükosman
                                               (Yönetim Kurulu Üyesi)


                                                     TOBB DELEGELERİ
                                                 TTSO genel kurulunda belirlenen TOBB
                                               Genel Kurulu Asıl delegeleri ise şu isimlerden
                                               oluştu:
                                                 M. Şadan Eren, Salim Önel, Davut Bozkurt,
                                               Dündar Ayyıldız, Ahmet Kazaz, Hüseyin Yıl-
                                               maz, Şaban Bülbül, Rüştü Çakır, Aydın Kanber,
                                               Cem Eyüpoğlu, Ayhan Mazlum, Onur Sağır.

                                                     DİSİPLİN KURULU
                                                 TTTSO genel kurulunda Disiplin Kurulu Asıl
                                               üyeleri ise şu isimler oldu:
                                                 Ahmet Çakır, Tayfun Sezeroğlu, Selam
                                               Kongur, İzzet Tuna, Özbakır Ofluoğlu, İntizam
                                               Seyda Durgun. Ahmet Çakır Disiplin Kurulu
                                               Başkanlığı’na seçildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9