Page 3 - TTSO Mart 2018 Gazetesi
P. 3

Mart 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        3


              TTSO heyeti Ankara'da
            bakanlarla bir araya geldi

                                           İçişleri Bakanı Süleyman Soylu      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- lerinin ardından oluşan yeni meclis  ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat  Öte yandan Bakan Albayrak
     sı seçimlerinin ardından oluşan yeni  başkanlık divanı ile yönetim kurulu  Hacısalihoğlu ile meclis başkanlık  ve Soylu, meclis başkanlık divanı
     Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim  üyeleri Başkent Ankara’da Enerji ve  divanı ve yönetim kurulu üyelerinden  ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı
     Kurulu üyeleri Başkent Ankara’da  Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albay- oluşan heyeti makamlarında kabul  olsun dileklerini ileterek yeni görev
     resmi temaslarda bulundu.    rak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  eden her iki bakan yürütülen projeler- döneminde başarılar dilediler.
      Geçtiğimiz hafta yapılan Trab- ’ya nezaket ziyaretinde bulundular.  le ilgili bilgi aldı Ve projelere her türlü
     zon Ticaret ve Sanayi Odası seçim- TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren  desteği vereceklerini vurguladılar.


    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
   1   2   3   4   5   6   7   8