Page 10 - TTSO Mart 2018 Gazetesi
P. 10

10                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Mart 2018      Trabzon Ticaret ve Sanayi
        Odası Meclis Başkanı        ‘Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon
       M. Şadan Eren, Yönetim
       Kurulu Başkanı M. Suat
        Hacısalihoğlu, yönetim
       kurulu, meclis başkanlık    Kurulu 2017-2018 Reformu Tanıtım Programı’
       divanı ve meclis üyeleri,
          Cumhurbaşkanlığı
         Külliyesi’nde Yatırım
         Ortamını İyileştirme
        Koordinasyon Kurulu
     (YOİKK) toplantısına katıldı,
         TOBB’u ziyaret etti.


      Yatırım Ortamını İyileştirme Ko-
     ordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017
     – 2018 Tanıtım Programı Beştepe
     Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde
     gerçekleştirilen toplantıyla kamuo-
     yuna açıklandı. Toplantıya Başba-
     kan Binali Yıldırım, Başbakan Yar-
     dımcıları Recep Akdağ ve Mehmet
     Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
     Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve
     Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sa-
     rıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı
     Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı
     Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Sü-
     leyman Soylu, Gümrük ve Ticaret
     Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma,
     Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
     Ahmet Arslan, Türkiye Odalar ve
     Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat
     Hisarcıklıoğlu, oda-borsa başkan,
     yönetim kurulu ve meclis üyeleri ka-
     tıldı.
     HİSARCIKLIOĞLU: "AYAĞIMIZA
       PRANGA OLAN KONULAR
      ÇÖZÜME KAVUŞTURULUYOR"
      Programın açılışında konuşan
     TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklı-
     oğlu, yatırım olmadan zenginlik,
     istihdam, iş ve aş olmayacağını
     belirterek, “Hepimiz Türkiye'nin
     hedeflerine ulaşmasını, daha fazla
     yatırım çekmesini, daha zengin ol-
     masını istiyoruz. Biz birlikte daha
     güçlü olduğumuzu, Türkiye'yi daha
     ileriye taşıyabileceğimizi çok iyi
     biliyoruz" diye konuştu. Hisarcıklı-
     oğlu, yatırım ortamının iyileştirilme-
     sine ilişkin reform çalışmaları için
     tüm bakanların çok büyük gayret  biz 100 reformu birden hayata ge- Türkiye'nin kalkınmasını, büyüme- mek demek de değildir. 'Kolaylaştırın,
     sarf ettiğini ifade ederek, "Türk özel  çiriyoruz” dedi.    sini ve refahını arttırmasının arkasın- zorlaştırmayın', Peygamber Efendimi-
     sektörü olarak hepinizle gurur du- YILDIRIM: "LÜTUF DEĞİL,  da iş dünyasının olduğuna işaret eden  zin bundan bin 500 yıl önce insanlığa
     yuyoruz. Şirketlerimizin, KOBİ'leri-  GÖREVİMİZ"      Yıldırım, "Bürokrasinin görevi, devle- verdiği mesaj, bugün de hala güncel-
     mizin ayağına pranga olan birçok                tin işleyişinde bir araçtır ve mutlaka  liğini koruyor” dedi. Yıldırım, hem
     konuyu bu reformlarla çözüme   Başbakan Binali Yıldırım da
     kavuşturuyorsunuz. Dünya ülkeleri  girişimcilere, şirketlere ve yatırım- olması gereken bir mekanizmadır.  mevzuat hem de uygulama itibarıyla
     'bir tane yatırım ortamı reformunu  cılara her türlü kolaylığın sağlan- Ancak bürokrasi demek, sizlerin ola- bürokrasi ne kadar basitleştirilirse ve
     nasıl yapacağız' diye düşünürken,  masının lütuf değil görev olduğunu  ğan işini olmaz hale getirmek demek  işler hale getirilirse ülke ile milletin
     hükümetimizin kararlı adımlarıyla  vurguladı.        değildir. Düz gidecek işi yokuşa sür- bundan karlı çıkılacağını vurguladı.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15