Page 1 - TTSO Mart 2018 Gazetesi
P. 1

Başkanın Kaleminden


     Yıl: 26   Sayı: 307    Mart 2018   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Ticaret Gazetesi   www.ttso.org.tr


                                                       M. Suat HACISALÝHOÐLU
                                                       TTSO Yönetim Kurulu Baþkaný

                                                       HER SEÇİM BİR YENİLİKTİR

                                                       Çok kıymetli arkadaşlarımız
                                                      camiamıza hizmet verdi.
                                                       Üyelerimiz çok kıymetli değerli
                                                      arkadaşlarımızı meslek komiteleri-
                                                      ne seçti, meclis üyelerimizi belirle-
                                                      di.

                                                          Devamı 2. sayfada
         Eren Meclis Başkanlığına,

     Hacısalihoğlu Yönetim Kurulu
     Başkanlığına yeniden seçildi


      2018-2022 yıllarını kapsayan Trabzon
     Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev kad- M. ŞADAN EREN
     roları seçimle belirlendi. 5 Nisan 2018’de  M. Şadan Eren yeniden
     31 meslek grubunda, meslek komiteleri; 13  meclis başkanlığına seçilirken
     Nisan 2018’de ise meclis başkan ve yar- yardımcılıklarına ise H.
     dımcıları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri,  İbrahim Nalbant ile Ertuğrul
     TOBB delege üyeleri ile disiplin kurulu üye- Doğan, kâtip üyeliğe ise Ali
     leri seçimleri yapıldı.              Birinci seçildi.

     M. SUAT HACISALİHOĞLU

       Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen M. Suat Hacısalihoğlu
     başkanlığındaki yönetim kurulu da Halil Yaroğlu, Ali Uzunalioğlu, Mustafa
     Zihni Serdar, Özcan İlarslan, Kadem Çakıroğlu, Murat İskender, Tolga Avcı,
        İlyas Bektaş, Güven Küçükosman, Murat Zeki Solak'tan oluştu.

                                                           Haberi 4-5. sayfalarda
   1   2   3   4   5   6